פרויקטים

בחיי הייתי שותף להקמה של פרויקטים שונים ביניהם:

כרגע אני שותף בפרויקטים הללו: