ספרים

פרוזה:

ספרי שירה:

כתבי העת שערכתי:

אסופות שערכתי:

ספרים וכתבי עת להורדה חינמית

סיפורים מהספר "מקלחת של חושך וסיפורים נוספים":

שירים מולחנים:

מאמרים אקדמיים:

טקסטים על אמנים/יות

 

סופרים זוכי פרס ספיר לספרות:

שמעון אדף

רובי נמדר

מאמרים על קולנוע ישראלי:

דיוקנאות א' – ראיונות נבחרים

 

דיוקנאות ב' – מוזיקה, ספרות ושירה

 

דיוקנאות ג' – המאבק השחור