קצת מאמרים, שירים, סיפורים על בגדד ועיראק עיר מולדתי