תרגום

פחד מוות לתרגם. אבל גם קפצתי לתוך הבריכה הזאת מדי פעם. הנה מה שמצאתי: