כולנו למתחם מח"ל-משה דיין בכפר שלם !

כולנו למתחם מח"ל-משה דיין בכפר שלם !

סכנת פינוי מיידית
!\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>בואו\nלמחות נגד\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>העוול \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>,\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>בואו\nלמנוע את הגזל\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\> \u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>,\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>יחד עם\nתושבי המתחם ועם יתר תושבי כפר שלם\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>.\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"4\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:14.0pt;font-family:Arial;font-weight:bold\"\>היום (יום א'- 15 ביולי) בשעה 20:00\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>במתחם\nשבפינת הרחובות\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>מח"ל-משה\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>דיין בכפר שלם, תל אביב\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>",1]
);

//–>
!

בואו למחות נגד העוול ,
בואו למנוע את הגזל ,
יחד עם תושבי המתחם ועם יתר תושבי כפר שלם .

היום (יום א'- 15 ביולי) בשעה 20:00
במתחם שבפינת הרחובות
מח"ל-משה דיין בכפר שלם, תל אביב
\u003c/span\>.\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:12.0pt;font-family:Arial\"\>לפרטים נוספים\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>:\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:12.0pt;font-family:Arial\"\>דודי 0572503124\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:12.0pt;font-family:Arial\"\>עינת 0523554815\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:right;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>רקע\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003ca href\u003d\"http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/881631.html\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cfont color\u003d\"purple\"\>\u003cspan style\u003d\"color:purple\"\>http://www.haaretz.co.il\u003cWBR\>/hasite/spages/881631.html\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/a\>\u003cbr\>\n\u003ca href\u003d\"http://www.haokets.com/article.asp?ArticleID\u003d2293\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cfont color\u003d\"purple\"\>\u003cspan style\u003d\"color:purple\"\>http://www.haokets.com/article\u003cWBR\>.asp?ArticleID\u003d2293\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/a\>\u003cbr\>\n\u003cbr\>\n\u003cbr\>\n\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>",1]
);

//–>
.

לפרטים נוספים :

דודי 0572503124

עינת 0523554815


רקע
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/881631.html
http://www.haokets.com/article.asp?ArticleID=2293

\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"3\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:12.0pt;font-family:Arial;color:white;font-weight:bold\"\>\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"6\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:24.0pt;font-family:Arial;color:white;background:black;font-weight:bold\"\>Demo Against eviction\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cspan dir\u003d\"RTL\"\>\u003c/span\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"6\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:24.0pt;font-family:Arial;color:white;background:black;font-weight:bold\"\>\u003cspan dir\u003d\"RTL\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cfont color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial;color:white;font-weight:bold\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"6\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-size:24.0pt;font-family:Arial;color:white;background:black;font-weight:bold\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"6\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:24.0pt;font-family:Arial;color:white;background:black;font-weight:bold\"\>of MAHAL-MOSHE\nDAYAN compound\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cspan dir\u003d\"RTL\"\>\u003c/span\>\u003cb\>\u003cfont size\u003d\"6\" color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:24.0pt;font-family:Arial;color:white;background:black;font-weight:bold\"\>\u003cspan dir\u003d\"RTL\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cfont color\u003d\"white\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" style\u003d\"font-family:Arial;color:white;font-weight:bold\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/b\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"4\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:14.0pt;font-family:Arial\"\>JULY 15 20.00, KFAR SHALEM\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"4\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:14.0pt;font-family:Arial\"\>MAHAL-MOSHE DAYAN streets, Tel Aviv \u003c/span\>",1]

);

//–>


Demo Against eviction

 of MAHAL-MOSHE DAYAN compound


JULY 15 20.00, KFAR SHALEM

MAHAL-MOSHE DAYAN streets, Tel Aviv
\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\>\u003cfont size\u003d\"4\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:14.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\"\>\u003c/span\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp align\u003d\"center\" dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"margin-bottom:12.0pt;text-align:center;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"4\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:14.0pt;font-family:Arial\"\>Come to protest against the eviction\nof 30 families from their homes! \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\>\u003cbr\>\n\u003cbr\>\n\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-family:Arial\"\>For\ndetails call Dudi 0572503124 or Einat 0523554815\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Arial\"\>\u003cspan dir\u003d\"LTR\" style\u003d\"font-size:10.0pt;font-family:Arial\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12.0pt\"\>Backround:\u003c/span\>\u003c/font\>\u003cspan lang\u003d\"HE\" dir\u003d\"RTL\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\n\u003cdiv\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12.0pt\"\>\u003ca href\u003d\"http://www.haaretz.com/hasen/spages/881760.html\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cfont color\u003d\"purple\"\>\u003cspan style\u003d\"color:purple\"\>http://www.haaretz.com/hasen\u003cWBR\>/spages/881760.html\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/a\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003c/div\>\n\n\u003cdiv\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12.0pt\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003c/div\>\n\n\u003cdiv\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12.0pt\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003c/div\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12.0pt\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"LTR\"\>\u003cfont size\u003d\"2\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:10.0pt\"\>No\nvirus found in this incoming message.\u003cbr\>\nChecked by AVG Free Edition.\u003cbr\>\nVersion: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.6/900 – Release Date: 14/07/2007\n15:36\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003c/div\>\n\n\u003c/div\>\n\n\n\u003cbr\>\n\n\u003cp\>\u003cfont size\u003d\"2\"\>",1]
);

//–>

 

Come to protest against the eviction of 30 families from their homes!

For details call Dudi 0572503124 or Einat 0523554815

Backround:

 

ניתן לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני על רשימות חדשות באתר. להרשמה לחצו כאן.

פורסם על ידי מתי שמואלוף

מתי שמואלוף, הינו משורר, סופר ועורך. פרסם עד כה עשרה ספרים ביניהם: שבעה ספרי שירה, ספר מאמרים, קובץ סיפורים ועוד. בשנת 2019, ראתה אור בגרמניה אסופה דו לשונית משיריו "בגדד | חיפה | ברלין" בהוצאת אפוריסמא ורלג. בשנת 2021 פרסם את הרומן הראשון שלו "הפרס" בהוצאת פרדס. שיריו וסיפורים תורגמו ופורסמו באסופות, כתבי-עת ואנתולוגיות בכל רחבי העולם.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: