למען רשימה מפלגתית מאוחדת | מנון רז-קרקוצקין

כפי שמסתמן מדיווחים שונים, גם בבחירות הנוכחיות ירוצו המפלגות הערביות בנפרד ולא יקימו רשימה מאוחדת. לבוחן את הדברים מבחוץ נראה הדבר כהחמצה היסטורית גדולה, בפרט נוכח אירועים ושינויים שהתרחשו לאחרונה.

אין ספק שבין המפלגות הערביות יש חילוקי דעות מהותיים. השאלה היא האם הבחירות לכנסת היא ההזדמנות ללבן ולבטא חילוקי דעות אלה. בנסיבות הנוכחיות, משמעות הדבר היא לשחק לידי הממסד הישראלי המעוניין לפלג את העם הפלסטיני בכלל, ואת האזרחים הערבים בפרט. נכון היה שיוקמו מוסדות שילבנו חילוקי דעות אלה (ובכך יקדמו את רעיון האוטונומיה), בעוד שהבחירות לכנסת יתבצעו ברשימה מאוחדת שבה ישתתפו המפלגות השונות מבלי לוותר על זהותן.

במידה והמפלגות הערביות ירוצו בנפרד, יושקעו שוב רוב המאמצים במאבק הפנימי בין המפלגות מבלי שניתן יהיה להציב אתגר ממשי כלפי ישראל, אופייה ומדיניותה. הבחירות לכנסת הישראלית יהיו בסיס להתנגחות, שבמהלכה תשאף כל אחת מהמפלגות תשאף להגדיל את כוחה על חשבון השנייה. אבל מייד אחרי הבחירות יוגדרו כולם כ"חברי כנסת ערבים" מבלי שמישהו יבחין בהבדלים. הן תשארנה חלשות וחסרות השפעה.

לעומת זאת, גוש אחיד יאפשר לציבור הערבי לצבור כוח רב יותר. כל הנתונים מראים שהאיחוד יהיה גדול מסך כל מרכיביו, וכך יוכל להפוך לגורם משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו.

אבל חשוב הרבה יותר, איחוד יאפשר למפלגות להתמקד בהצבת מסר משותף ואלטרנטיבה כוללת לשני העמים, אלטרנטיבה של שוויון ובסיס של מאבק משותף למען הכרה בזכויות הלאומיות והאזרחיות של הערבים בישראל. תהיה זו הזדמנות שספק אם תחזור להציג את העמדות המשותפות למרבית הכוחות הערבים, ולחוגים יהודים שהם כיום מצומצמים ביותר.

הצורך בריצה משותפת בולט במיוחד נוכח המסמכים השונים שפורסמו לפני למעלה משנה על ידי גופים שונים אשר ביסודם הקריאה לדמוקרטיזציה של ישראל, להכרה בזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני בכלל ושל המיעוט הפלסטיני בישראל בפרט. מסמכים ואמנות אלה, עם כל ההבדלים ביניהם, מבטאים אחדות עקרונית וזכו לתמיכה מצד רוב הזרמים, ואחד מהם אף יצא ביוזמת ועדת המעקב. הם עוררו תגובות של זעם וחרדה בקרב הציבור היהודי, חשפו את הקושי בהגדרה הנוכחית של המדינה, ואף עמדו כנגד המדיניות שמטרתה להפריד ולהבדיל בין חלקי העם הפלסטיני.

מה הטעם במסמכים אלה, אם אין הם מהווים מצע פוליטי ובסיס לתעמולת הבחירות? האם הכוונה היתה לתרגיל אינטלקטואלי? מה הטעם בהסכמות הרבות שאליהם הגיעו מחברי המסמכים (למרות הבדלים משמעותיים), אם אין משתמשים בהם לשם ביסוס הכוח הפוליטי. ברור דבר אחד: אם המפלגות ירוצו בנפרד, העקרונות האלה לא יזכו לעניין רב, שהרי מה שיודגש זה היסודות המבדילים בין המפלגות, לא הדברים שעליהם יש הסכמה, והם גם ההיבטים המשמעותיים ביותר. הבחירות הם המסגרת הפוליטית שבה יש לעודד ולגבש עקרונות אלה, כבסיס מאבקו של הציבור הערבי ובמקביל עמדה שניתן להפנותה גם לציבור היהודי.

אין ספק שאיחוד כזה איננו פשוט, והוא דורש התעלות אמיתית מצד כל הנוגעים בדבר. הנימוקים כנגד אינם חסרי יסוד. כדי לבצע אותו יש להגדיר קווים אדומים בעיקר באותם נושאים השנויים במחלוקת. אין ספק שיש צורך בהצבת עמדה חברתית כוללת. אבל יש לגשת מיידית לדיון בשאלות אלה, בגלוי ובאופן ציבורי, מתוך מגמה נחושה להקמתה של רשימה משותפת כזו. תהיה זו הזדמנות להציב אתגר ממשי וגם להפוך את התמונה: מפלגה מאוחדת לבחירות, חילוקי דעות במסגרות אחרות לאחר מכן. הרי מראש מתעלמים כל הכוחות בישראל מנציגי הציבור הערבי, וכל עוד הוא מפולג גם ימשך המסע התקשורתי נגד נבחריו.

יש מחלוקות על מקום הדת בין חילוניים ודתיים, יש מחלוקות על סוג ההשתלבות בישראל, ויש מחלוקות על העמדה ביחס למה שמכונה "תהליך השלום". צריך למצוא מסגרות לליבונן – לא הבחירות לכנסת. זה גם ישרת את מגמתה האוטונומיה הלאומית שבה תמכה ועדת המעקב, וגם את האפשרות להציב אתגר פוליטי בפני היהודים ולהשפיע על השיח בישראל.

רשימה רחבה כזו, מעבר לאפשרות שתוביל לפוליטיזציה של הציבור הערבי ותעודד אותו במאבקיו, תיצור אלטרנטיבה כוללת, שתהווה אתגר ממשי לציבור היהודי בישראל, ועשוייה להפוך להיות היבט מרכזי של הבחירות ושל המציאות שלאחריהן. מול הימין המתעצם, ובתוך קונצנזוס לאומני המסתתר תחת אצטלת "תהליך השלום", יכול היום אחוד כולל כזה להביא לשינוי משמעותי שאסור להחמיצו.

אני מודע לכך שיש אנשים בחד"ש שמסתייגים באיחוד מכיוון שהם בונים על תמיכת יהודים ברשימתם, בפרט נוכח ההישג היחסי של דוב חנין בבחירות לעיריית תל אביב. אבל כדאי לאלה לחשוב מה המחיר שהם משלמים עבור תמיכה זו של יהודים שמזדהים עם המצע החברתי, אם אינם נרתמים למאבקים המרכזיים של ציבור הבוחרים הערבים, שלגביהם החברתי והלאומי חד הם, מעצם אפליתם המובנית. מה גם שהבחירות בתל אביב כן הובילו לאיחוד של חד"ש ובל"ד, והמחישו שגם כאשר יש מועמד בעל השקפות חברתיות ודמוקרטיות, הערבים צריכים לדאוג לאינטרסים שלהם.

לעומת זאת, עמדה כוללת למען הפיכת המדינה למדינת אזרחיה, חזון של צדק וחזון כולל של שוויון אזרחי ולאומי בין תושביה היהודים והערבים של הארץ, עשוי לאתגר ציבור יהודי רחב הרבה יותר דווקא בגלל שלא יהיה מבוסס על ויתורים וביטול עצמי. הוא אולי ירתיע מספר מצביעים, אבל יעלה על הפרק את שאלות היסוד: את התביעה לדמוקרטיזציה של ישראל, לשלילת כל המוסדות המונעים את היותה מדינת אזרחיה, לאפשרות של חזון כולל המבוסס על שוויון אזרחי ולאומי, למען שותפות ונגד הפרדה.

כיהודי אני רואה באחדות כזו חשיבות יסודית, ותנאי לפנייה ממשית אל הציבור היהודי. היא תחייב דיון מהותי ואמיתי בהגדרת הקיום היהודי, ביצירת החזון לשותפות יהודית ערבית ממשית, שאיננה מבוססת על שלילת ההבדלים והזהויות, למאבק חברתי משותף שאיננו מתעלם מהיסוד הלאומי.

קשה לי להבין כיצד בשם מצע חברתי ניתן לשלול סולידריות עם ציבורים השייכים ברובם למעמדות הנמוכים. אבל בפרט יש להזהיר מפני עצם הניסיון להגדיר את ההבדל בין המפלגות כבין אלה שתומכים ב"דו קיום" ובין אלה שמתנגדים אליו ומייצגים גישה "בדלנית". זהו הוא עניין מסולף וחמור שפירושו הוא שיתוף פעולה עם הדה-לגיטימציה של השלטון כנגד חוגים רחבים בציבור הערבי.

עדיף לחפש את האחדות. עדיף בעיני לנצל את ההזדמנות ולהציב את העמדות העקרוניות שנקבעו במסמכים (השונים זה מזה), וגם לחשוב כיצד מפנים אותן אל כלל הציבור בישראל. מול קונסנזוס לאומני וגזעני, זו ההזדמנות להציב חזון אחר, ויש זמן קצר לבחון זאת.

מאת: אמנון רז-קרקוצקין 

פורסם על ידי מתי שמואלוף

מתי שמואלוף, הינו משורר, סופר ועורך. פרסם עד כה עשרה ספרים ביניהם: שבעה ספרי שירה, ספר מאמרים, קובץ סיפורים ועוד. בשנת 2019, ראתה אור בגרמניה אסופה דו לשונית משיריו "בגדד | חיפה | ברלין" בהוצאת אפוריסמא ורלג. בשנת 2021 פרסם את הרומן הראשון שלו "הפרס" בהוצאת פרדס. שיריו וסיפורים תורגמו ופורסמו באסופות, כתבי-עת ואנתולוגיות בכל רחבי העולם.

0 תגובות בנושא “למען רשימה מפלגתית מאוחדת | מנון רז-קרקוצקין

 1. אך במה מבוטאת אחדות זו? רק בכך שמדובר בערבים??
  בואו נאחד את ש"ס ואת הירוקים, יחד עם קדימה ומר"צ ובא לציון גואל.
  ברורה לי ההנחה שהחברתי הוא פוליטי וכו'. אך לבוא ולטעון שיש קשר ולו קטן ביותר בין חד"ש לבל"ד זהו עלבון למצעם של שתי המפלגות. ובטח ובטח טענה שמסתכלת אך ורק על מוצאם של אנשי המפלגות.
  לא בעד.

  אהבתי

 2. בואו נאחד גם את בוסניה, קרואטיה וסרביה. הפילוג ביניהן משרת את ארצות מערב אירופה ואחדות תעשה להן רק טוב.

  רפרם צודק. חוץ מזה המשפט האחרון סותר את עצמו. "מול קונצנזוס לאומני וגזעני יש להציב חזון אחר". ובמה בדיוק מתבטא החזון האחר של מפלגת בל"ד? בלאומנות וגזענות מהצד השני, כמובן. יחי האחרות!

  אהבתי

 3. אם הם בעד שיוויון זכויות אז מה עם שיוויון בחובות? אני מציע שהם יכללו במצע שלהם שירות לאומי ורק אז יהיה מה לדבר איתם על שיוויוניות אחרת זה גורנישט.

  אהבתי

 4. בל"ד היא בושה למגזר. מפלגה התומכת בדיקטוטורים ורעיון הפאן ערביות שהוא אנטי דמוקרטי במהותו. לא הייתי מאמין שמתי, אתה תתמוך במפלגה הזאת

  אהבתי

 5. לרפרם, אינני יודע מה ההבדלים הגדולים בין המפלגות. לכן התייחסתי אל "מסמכי החזון", שבהם הוצגה עמדה כוללת. אדרבא, דווקא בשנים האחרונות אפשר לראות התקרבות, כי רבים בחד"ש קיבלו את עמדות בל"ד (מדינת כל אזרחיה, אוטונומיה תרבותית וכו'). זו הרי ה"לאומנות" של בל"ד: שוויון והשתלבות ללא ויתור על התודעה הלאומית. בעבר חד"ש התנגדה לעיקרון זה,
  והיות והדיכוי הוא על בסיס לאומי, אולי כאשר תוצב גם עמדה ערבית מאוחדת, ניתן יהיה להציב אלטרנטיבה יהודית (שהרי שינוי מחייב גם הגדרה חלופית של הזהות היהודית). כל המפלגות הערביות תומכות בדמוקרטיזציה של המדינה, כולן מתנגדות למדיניות ההפרדה. זה בסיס שממנו יכול היה להיפתח דיון, והיתה יכולה לצמוח אלטרנטיבה לקוננזוס ההפרדה בין יהודים ובין ערבים. תחת זאת הם אמורים להכפיש אחת את השנייה.
  ובינתיים נהרגים מאות אנשים ולשמאל אין מילה להגיד, כי השמאל לא התנגד להתנתקות החד-צדדית, ואינו מציב חלופה ולכן אין לו מה להגיד על המדיניות המזעזעת המשאירה אוכלוסייה כלואה סנטימטר מעל קו הרעב שקבע פקיד באו"ם, בלי תקווה לעזה, בלי תקווה לשדרות.
  ש"ס והירוקים? אפשרי. מה רע? אולי רק תשאיר את מרבית קדימה ומרץ בחוץ? ומה לגבי תנועה מזרחית מאוחדת? כזו שתכלול דתיים ושאינם, ושתציב חזון רחב לישראל? תתנגד?
  אני אהיה מאושר. שנזכה בעזרת השם להתגשמות דבר זה במהירה בימינו. אולי אז באמת ניתן יהיה לבנות מאבק משותף יהודי-ערבי, ולא מסגרת המנפקת זהות נוחה.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: