שירתהּ – שבא סלהוב / מדור השירה "באסטה"

Fountain By Alex77SER cc: flickr

שירתהּ  – שבא סלהוב

מבחינה סגנונית מצטיין מהלכה של שירה זו
בגודש מגובב של נתונים סותרים, הגיבוב
הסותרני מתגלה כפארודיה לא-מודעת על מושג
"העובדה" – האי-מודעות מרוששת נתון
מעניין זה מכל כוח פואטי – שכן, האירוניה
אולי אפילו הסרקאזם – שמעידים לרוב על
תחבולה "הרסנית" או "סוטה" בכוונה תחילה –
סטיה שמטילה על "העובדה" – על כל נתון מוסכם –
צל מערער החושף את מעמדו כתלוי על בלימה
של קונוונציות נומיות, פוליטיות, חברתיות, היסטוריות –
כך או כך נגועות בחשד שכל מעשה ייצובן
לא נועד לשם כינונה של מציאות נהירה ונגישה
לכל – אלא כטריטוריה, מחוז-קושאן, הרשום
בטאבו כנכס של בעלי-ענין וממילא קובעי
מסי-הכניסה אל תחומיהם: ובכן, "העובדות"
המופרכות מניה וביה ללא הרף במהלך גיבוב
שורות השיר של האני הדוברת אולי הן זיז
או שלב בשטף תיזוזה של "מחאה" (מחאה?) נטולת
מחסומים
מה שלהרף שימש "כך" מועד להיות דבר
אחר לגמרי משום מה, משום כלום, מלבד
עצם קיומו כ"מחאה" (?!) שוטפנית. עם זאת, הקיטועים
הדיסוננטיים במבנה השיר – הנוצרים מסתירות
פתאום, אקראיות, סתמיות משום שרירות האקראי –
מניבות דחיסות סינטקטית גושישית, מתגוששת ("מוחה"?)
המאזכרת
את חומריות הערפילית האפיסטמולוגית
של שירת-השרת, אותו סייבר-בום-טקסט
המתפוצץ חלש חלש במרחבי הסטיכיה
הרשתית. לבימבום הזה אפקט מרעיש אשר בעל-כורחי
אני אאלץ לכנות "סגנון". העובדה
שהוא נוצר בידי מגוון עמום של שימושים
משובשים שלא-מדעת בפואטיקה המסעירה
של "הטעות" או "הבורות" – אולי מקשה על
הערכת ריבונותה הפואטית של יוצרת "הסיגנון" –
אותה צמיגיות סטיכית כמו ומפעפעת "אורגנית" מבעד ומחוץ
למה שניתן לזהות כהתכוונות מעודנת, כארטיפקט
מעשה-מחשבת. אך תשוקתי האיומה שאין להשביעה
לגילויים "המזעזעים" את מערכת הקודים המייצרים
את טעמי המעולה – מאלצת אותי להתרגש ממש מהגבב
הדחוק והמועק של שירתי

השיר התפרסם לראשונה במדור "באסטה" באתר "העוקץ".

פורסם על ידי Mati Shemoelof

Mati Shemoelof was born in 1972 in Haifa. He is a poet, editor, and writer. He graduated with honors from the University of Haifa where he studies Film and History. He has published seven poetry books so far. The last of these was published in Germany in 2019 in a bilingual edition "Baghdad | Haifa | Berlin", published by Aphorismha Verlag [Berlin]. His first article book “An eruption from the east: Re visiting the emergence of the Mizrahi artistic explosion and it's imprint on the Israeli cultural narrative 2006-2019“ was published on “Iton 77” publishers in Israel (2020).

%d בלוגרים אהבו את זה: