גיבור תרבות ולא פושע

הנה המכתב של קואליציית הארגונים, היוצרות והיוצרים להקצאה שוויונית של משאבי תרבות בישראל שנשלח היום לנשיא המדינה שמעון פרס. המכתב דורש מהנשיא שיפעיל את סמכותו החוקית ויורה על המתקת דינו של ישראל בונדק חבר "הפנתרים השחורים" לשעבר ומפעיל תחנת השידור הפיראטית "קול המזרח".

דוד עדיקא, ללא כותרת, תל אביב 2009
דוד עדיקא, ללא כותרת, תל אביב 2009 (מתוך האתר "מחשבות ומעשים")

קואליציית הארגונים, היוצרות והיוצרים להקצאה שוויונית של משאבי תרבות בישראל

ת.ד 59396 תל אביב 61593

טל: 03.6870545 פקס: 03.5379601

1  בדצמבר 2010

לכבוד

כבוד נשיא מדינת ישראל

מר שמעון פרס

בית הנשיא ירושלים

א.נ.,

הנדון: המתקת הדין ב-ת.פ. 5546/07  ישראל בונדק ת.ז. 53932018


אנו החתומות/ים מטה, ארגונים חברתיים ופעילות/ים, פונות/ים אליך בזאת, על מנת שתפעיל את סמכותך החוקית ותורה על המתקת דינו של מר ישראל בונדק. בהמרת גזר הדין יש להתחשב, בין יתר השיקולים, בזמן אותו ריצה, עד כה, מר בונדק במאסר ובמעצר בית.

להלן נימוקי בקשתנו:

1.   מר בונדק הִנו פעיל ציבור מוכר וידוע, שנושא בקול את זעקתן/ם של המוחלשות/ים בחברה הישראלית, ובעיקר את זעקתן/ם הבלתי נשמעת של המזרחיות/ים.

 1. מאז ימי ילדותו בירושלים נהג לעזור למזרחיות/ים, באופן שהציב אותו כדוגמה מובהקת לרובין הוד מודרני, אך בחברה הישראלית הוא הוקע ולא זכה להכרה לה הוא ראוי.
 1. לימים היה מר בונדק חבר בתנועת "הפנתרים השחורים". תנועה חשובה מאין כמותה, אשר העלתה אל סדר היום הציבורי את הבעיה החברתית של פערים עדתיים וחלוקת עבודה אתנית בישראל. פערים אלו גדלים והולכים, כפי שעולה ממחקרים וממבחן המציאות העגומה בישראל.
 1. מר בונדק הואשם בכך, שניהל תחנת שידור פיראטית בשם "קול המזרח". תחנה זו שידרה מוסיקה עממית-מזרחית על גווניה השונים. התחנה תרמה למימושו של יעד הרב-תרבותיות בחברה הישראלית, המוסיפה להתכחש לתרבות המזרחית על רבדיה. עם זאת, תחנתו של מר בונדק התחבבה גם על "האוזן האשכנזית".

5.    לכתב האישום נגד מר בונדק צורפו האשמות שונות, כגון פגיעה במרחב האווירי של ישראל, נזק כלכלי ועוד. מהאשמות אלה זוכה מר בונדק לחלוטין (תחנת השידור שידרה באזור ירושלים בלבד).

6.   כבוד השופט אלכסנדר רון, המכהן בבית משפט השלום בירושלים, לא הסתפק בניסוח הכרעת הדין, אלא הגדיל לעשות והביע את דעתו המלומדת על תנועת "הפנתרים השחורים", אותה הגדיר כ"תת-תרבות" ואת מר בונדק כנציגהּ. אמירה מחפירה זו פוגעת בשמה הטוב של תנועה חברתית מפוארת ובציבור המזרחי בישראל.

7.    פעילותו של מר בונדק למען צדק חברתי, מן הדין היה, שתעלה את קרנו ותמתיק את הלך הרוח נגדו. במקום ששיקולים ענייניים ינחו את משפטו של כבוד השופט, הנחו אותו דעותיו הקדומות על "הפנתרים השחורים" ומה שהם מייצגים.

8.  להלן העונשים הכבדים שהטיל כבוד השופט על מר בונדק: עונש מאסר בפועל של 24 חודשים (במצטבר עם מאסרים תלויים שזמנם חלף). מאסר על תנאי של 12 חודשים למשך 36 חודשים. לדעתנו, מדובר בעונש גדול מדי, חסר תקדים ולא מידתי.

 1. השופט רון עיגן את גזר הדין של מר בונדק בעיקרון הנאמנות. ידוע כי אין לבית המשפט לערעורים כל יכולת להתערב בעיקרון זה. יחד עם זאת, דינו של מר בונדק הומתק ל-18 חודשי מאסר. תנאי המאסר נשארו על כנם.
 1. פניה זו לחון את מר בונדק לא הייתה מופנית אליך אילמלא גילויים של חוסר אובייקטיביות מצדו של כבוד השופט:

א.      בערעור בבית המשפט המחוזי, אמנם הומתק עונשו של מר בונדק משנתיים ל-18 חודשי מאסר, אבל הוטל עליו קנס כספי בסך של 25,000 ₪.

ב.       בערעור קבע כבוד בית המשפט המחוזי כי הקנס ישולם עד שנה מתום תקופת המאסר.

ג.        גם כשמר בונדק פנה אל כבוד השופט רון בעניינים פרוצדוראליים, התנכל זה במר בונדק: האחרון פנה אל כבוד השופט בבקשה לקבל חזרה את אותם כספים שהפקיד להבטחת התייצבותו לדיוני המשפט. השופט קבע כי יש לקזז את הקנס מתוך כספי הפיקדון ולהחזיר את היתרה לאחר התייצבותו של הנאשם למאסר. קביעה זו נוגדת את הפסיקה של בית המשפט המחוזי.כאשר הסב מר בונדק את כבוד השופט רון למסמכים המתאימים, הייתה תגובת השופט "נדחה" (צילום תגובה זו מצורף כחלק מהמסמכים המצורפים).

11.  בצר לו פנה מר בונדק לנציב תלונות הציבור הממונה על פסיקות שופטים. הנציב, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) מר אליעזר גולדברג, פסק כי תלונתו של מר בונדק נמצאה מוצדקת (מצורפת בזה החלטת כבוד השופט, מר אליעזר גולדברג).

12.   על בסיס כל האמור לעיל אנו פונות/ים אליך למען תעשה שימוש בסמכותך לנהוג במידת הצדק והחסד. אנו מבקשות/ים לחון את מר בונדק מכל אשמה ומכל עונש. לדעתנו, מר בונדק הוא גיבור תרבות ולא פושע. מר בונדק הוא איש של חופש, של מוסיקה ושל קידמה חברתית.

מצורפים בזאת נספחי הכרעת הדין, גזר הדין והערעור וכן הבקשות להחזרת כספי הפיקדון, וההחלטות לגבי בקשות אלה וכן תשובת נציב תלונות הציבור על השופטים.

בכבוד רב.

ראובן אברג'ל , ממייסדי הפנתרים השחורים

אדרי מרסילה, עורכת ומנהלת אתר חברתי "מאהל נודד" , לוחמת לזכויות ולצדק חברתי

שולה קשת, אמנית ופמיניסטית מזרחית, מנכלי"ת תנועת אחותי – למען נשים בישראל

יורם בלומנקרנץ, אמן ופעיל חברתי – פוליטי

מאיר עמור, דר' לסוציולוגיה, אוניברסיטת קונקורדיה, מונטריאול, קיובק, קנדה
בת שחר גורמזאנו גורפינקל, עורכת "הכוון מזרח"

דורית אברמוביץ', קמפיינרית של ארגוני הנשים

אורלי נוי, פעילה מזרחית חברתית, אשת תקשורת

יוסי אוחנה, מנהל קהילות שרות

אסתר עילם, דר' לשם כבוד, ממייסדות התנועה הפמיניסטית בישראל

דר' יוסי דהאן, עורך רשאי אתר העוקץ

דר' קציעה עלון, ראש החוג למיגדר, בית ברל

פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן גוריון

קלריס חרבון, עורכת דין, פעילה מזרחית חברתית, בוגרת אוניברסיטת ייל, תלמידת

דוקטוראט באוניברסיטת מק'גיל, מונטריאול

יוספה טביב כליף, דוקטורנטית, יו"ר הנהלת תנועת אחותי

פרופ' רון ברקאי

פרופ' גדי אלגזי, ראש החוג להיסטוריה אונ' תל אביב

עו"ד תמי קצביאן, אוניברסיטת ייל

שירה אוחיון, פמיניסטית מזרחית ומשוררת

דר' סמי שלום שטרית, עורך ראשי אתר קדמה

יצחק גורמזאנו גורן – סופר ואיש תיאטרון וקולנוע, מייסד תיאטרון והוצאת ספרים בימת

קדם וכתב-העת "הכיוון מזרח"

איריס חפץ, פעילה חברתית

אשר קנפו, ברית – כתב העת של יהודי מרוקו

עופר נמימי

לילך בר עמי, אמנית

יובל עברי, מחנך ופעיל חברתי

מואיז בן הראש, זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים

אלי ברקת, מנכ"ל ממזרח שמש

יפעת הלל, פמיניסטית מזרחית

אילת מעוז, פעילה פמיניסטית

אילנה יונה, עמותת קדמה, ירושלים

דר' מירב אלוש לברון, חוקרת תרבות ותקשורת, אוניברסיטת בר-אילן, וחברת מועצת הרשות

השנייה לטלוויזיה ולרדיו

דר' מאיר בוזגלו

אורנה זקן, אמנית ופמיניסטית מזרחית

דפנה שלום, אמנית וצלמת

דר' חררדו לייבנר, אוניברסיטת תל אביב

מתי שמואלוף, משורר

דר' זמירה פורן ציון, מרצה במרכז ללימודים אקדמיים-  אמנית, אוצרת,  מחנכת, מורה

לספרות, יועצת חינוכית,  בעבר יועצת שרת החינוך בנושא "שינוי תוכנית הלימודים

בספרות- שילוב טקסטים מן המזרח"

דר' רמי קמחי ,ראש החוג לקולנוע וטלוויזיה המרכז האוניברסיטאי אריאל

דר' אבי שושני, מנהל אמנותי פדגוגי, המרכז למוסיקה מן המזרח

אופיר טובול, עורך קפה גיברלטר- מגזין מוזיקה אינטרנטי

ורד נסים, אמנית וצלמת

אהובה מועלם, אמנית

דולי בן-חביב, דוקטור, חוקרת ספרות,  תרבות ומגדר

דר' רפי שובלי

קואליציית הארגונים, היוצרות והיוצרים להקצאה שוויונית של משאבי תרבות בישראל

אחותי – למען נשים בישראל, אפיקים, אפריון, בימת קדם, ברית – כתב העת של יהודי מרוקו,

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, החוג למגדר ע"ש דר' ויקי שירן ז"ל בבית ברל,

הכיוון מזרח, המרכז למוסיקה מן המזרח, חזון פתיה, מאהל נודד, ממזרח שמש,  מרכז אדווה,

מרכז אלישר לחקר יהדות ספרד והמזרח, פורום יוצרות ויוצרים, קואליציית נשים לשלום,

קילות שרות, רשימו

פורסם על ידי Mati Shemoelof

Mati Shemoelof was born in 1972 in Haifa. He is a poet, editor, and writer. He graduated with honors from the University of Haifa where he studies Film and History. He has published seven poetry books so far. The last of these was published in Germany in 2019 in a bilingual edition "Baghdad | Haifa | Berlin", published by Aphorismha Verlag [Berlin]. His first article book “An eruption from the east: Re visiting the emergence of the Mizrahi artistic explosion and it's imprint on the Israeli cultural narrative 2006-2019“ was published on “Iton 77” publishers in Israel (2020).

4 תגובות בנושא “גיבור תרבות ולא פושע

 1. מה שמעניין זה הבחירה שלך להגן על מי ששידר פעם אחר פעם למרות שהוזהר בתדרים שהתנגשו עם תדרים של מטוסים, והטענה שהעונש שהוטל עליו הוא חמור; ומה היית אומר לו היה מטוס מתרסק עקב כך? הרי תאונה מסוג זה היא עניין סביר לאור האמור לעיל? האם לדעתך אדם שמסכן בצורה כה משמעותית כל כך הרבה אנשים פעם אחר פעם למרות שהוזהר לא ראוי שיישב תקופת זמן ממושכת בכלא? האם לא ראוי שיקנסו אותו (בסכום הרבה יותר גבוה, לדעתי) כדי שיירתע מעשות כן בפעם הבאה?

  העובדה (אם זו אכן עובדה) שהשופט "התנכל" לו לא משנה בהרבה. צריך לשאול האם שופט אחר היה מקל בעונשו, והאם סביר בכלל להקל בעונשו של מי שסיכן כל כך הרבה אנשים במעשיו הנקלים. ואם צריך להקל בעונשו, אז מה הצעד הבא? אולי נקל בעונשם של מציתי יערות שכן אנחנו לא חושבים על הסיכון שבמעשיהם או רק משום שהם חברים שלנו (ולעזאזל עם אותם אנשים שיהרגו כתוצאה ממעשה זה)? אולי נקל בעונשם של אנסים ותוקפים מינית כי הם "גיבורי תרבות" של מישהו?

  לו הייתם מתגייסים למען שינוי החוקים המטופשים הקשורים ברישוי תחנות רדיו ולמען הגדלת טווח התדרים ומספר המכרזים לתדרים ברשיון הייתי מתגייס לעניין בחפץ לב. בפועל מה שאתם עושים זה להגן על רוצח בפוטנציה. אני חושב שכולכם צריכים להתבייש.

  אהבתי

 2. הפשע העיקרי שלו היה שהוא לא שידר על אותו תדר עם השופט רון. כל השאר – שטויות במיץ עגבניות.

  אהבתי

 3. זה הפשע היחיד שלו? כלומר, אתה כופר בטענה שהוא שידר בתדרים בתחום שמשמש כלי טיס? אם כן, הרי הדבר נוגד לחלוטין את הראיות נגד מר בונדק ובמקרה זה אני חושב שעליך להביא סימוכין לדבריך (ולשם הבהרה – לומר "שטויות" זה לא סימוכין).

  אהבתי

 4. שבוע חלף, ונראה שמהנדסי האלקטרוניקה שתומכים באסיר בונדק נותרו ללא תשובה הולמת לשאלתי. אני חושב שאפשר להבין מכך כמה רציניות היו הטענות שהושמעו לעיל…

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: