מתארח בבלוג "עושה רוח" – מור דיעי חנני

התארחתי בבלוג של מור דיעי חנני, "עושה רוח" ועניתי על כמה שאלות ביחס לאהבותיי לספרות.