פרק מרומאן בכתובים

פרק מרומאן בכתובים התפרסם באתר כתב העת גרנטה.