***למה אני לא נמנעת מלשלב פילוסופיה ושירה ישראלית?***

את השיר "למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים" כתבתי בשנת 2010. והנה קפיצה ל2018 ואיך הוא עדיין רלבנטי ומשפיע בחיי צעירים בישראל.