שני סיפורים חדשים בכתב העת "גג"

 

שמח לפרסם שני סיפורים חדשים בכתב העת גג, עמוד 105.