יום השואה בברלין

איך זה מרגיש יום השואה בברלין. וגם התראיינתי לתוכנית לכבוד יום השואה בגל"צ.