השכול מחבר בין ישראל ופלסטין: על טקס יום הזיכרון של לוחמים לשלום בתל אביב


אחרי המלחמה הארורה, הגיחה יונה של זית להזכיר את הברית של השם, בין ישראלים ופלסטינים. לטור המלא.