Banner_Mati

אסופה דו לשונית [עברית וגרמנית] מכל ששת ספריי שראתה אור בגרמניה. 2019

ספר שירה, הוצאת פרדס, 2017העמוד הרשמי של הספר.
ספר הסיפורים הראשון שלי, הוצאת זמורה ביתן, 2014
ספר שירה, הוצאת בוקסילה, 2014
ספר שירה, הוצאת נהר ספרים, 2013

 

ספר שירה, הוצאת נהר ספרים, 2010

 

עטיפה_-_תהודות_זהות(2)
בין העורכים של האסופה הקאנונית הזאת,2007

בין העורכים של "לרוחב", 2012
בין העורכים של האסופה: "אדומה אנתולוגיית שירה מעמדית"
ספר שירה, הוצאת ירון גולן, 2006
ספר שירה, גוונים, 2001