אביב העמים הערביים

קצת על מה ואיפה אני מסתובב בימים אלו….

זרות העבר וזרות ההווה: על העיסוק באור בלהות

זהו מאמר שלי שמופיע כרגע בקטלוג תערוכתו של אבי גנור – RealityTrauma במוזיאון ת"א לאמנות.