אי אפשר להדליק מדורת שבט בלי דלק: ריאיון עם חיים ברעם

אי אפשר להדליק מדורת שבט בלי דלק: ריאיון עם חיים ברעם

הסובייקט המוכפף: ביקורת על הספר "תחנות בדרך חצרמוות" שהופיעה בעיתון 77

אהוד עין-גיל, בספרו "תחנות בדרך חצרמוות", יוצר את הדיכוטומיה של מזרח ומערב, לכאורה על מנת לערער על הנרטיב הציוני. אך בתוך תהליך זה הוא יוצר את הסובייקט הערבי המוכפף אשר קולו כמעט לא נשמע. סיפור חייו של אהוד עין-גיל נפרש לפנינו בספר, כשהמנהיג הערבי של דרום תימן מדובב את אהוד עין-גיל והוא נענה לבקשתו ופורש את כל תחנות חייו. הדיבור הלא פוסק של אהוד עין-גיל גורם לאי נחת, בעיקר משום שהמנהיג התימני כמעט ולא נחשף בסיפור. מה גם שהוא כמעט ולא עובר תהליך פסיכולוגי כלשהו, אלא הוא ממש מושתק.