לא להתעללות בבעלי החיים בבית המטבחיים: בעקבות תחקיר כולבוטק במשחטת תנובה

לא להתעללות בבעלי החיים בבית המטבחיים: בעקבות תחקיר כולבוטק במשטחת תנובה