אחרי וינוגרד: איפה השאלות החברתיות וחורף אכזרי בכפרים הבלתי מוכרים

אחרי וינוגרד: איפה השאלות החברתיות וחורף אכזרי בכפרים הבלתי מוכרים