סליחה אדון אולי יש לך שקל בשביל הבטן שלי ובשביל אחי

אני רעב אני רעב אני רעב, באמת לא התכוונתי להפריע אבל, אני רעב אני רעב