ניכור: על הנעשה במאהל מחוסרי הדיור

מאהל מחוסרי הדיור בבור השיבר במרכז העיר ירושלים הוא דוגמא מאלפת להתעלמות, הניכור, האדישות, והזרות שחשה ממשלת ישראל כלפי אזרחיה המוחלשים.