העיוורון של שטנדל

ניב שטנדל כותב שלמשוררי ערס פואטיקה אין דבר מהצלחתו של ארז ביטון. אך הוא טועה. משוררי ערס פואטיקה נמצאים על הרצף שמכונה שירה מזרחית, וארז ביטון לא רק שפתח להם את הדלת בעבר, אלא הם מתכתבים בהווה בישירות עם שירתו.