גזענות נגד גזענות

בשבועות האחרונים התגברה המגמה לבקר אך ורק את השר ח"כ אלי ישי. למרות שלמעלה מעשרה שרים הצביעו בעד גירוש הילדים. התמונה של אלי ישי הפכה להיות מקום שבו אפשר להתמקם כ"לבנים" נאורים. אסור לתת לגזענות אנטי-מזרחית לצאת בכיסוי של "שמאל". יאנה ציפרבלאט כותבת על כך בקצרה ובדיוק רב.

בין ארלוזורוב לישי, דיכוי תודעתי-חברתי רחב

אלי ישי אתה אדם לא מוסרי, כשנתת אור ירוק לתוכנית ויסקונסין. חיבוק "הדוב" של מירב ארלוזורוב רק מדגים כמה הדרדרת. כמה שפלה תאוות השלטון והכוח שלך. בחתימת ידך על המשך תוכנית ויסקונסין אתה חורץ את חייהם של מאות אלפי אנשים להמשיך לחיות תחת משטר דיכוי חברתי – מהקשים שבמשטרים המערביים. קל וחומר שפגעת באוכלוסיה המזרחית שכה נאמנה לך ולמר"ן הרב עובדיה יוסף. צעדך הוא צעד לא מוסרי, לא רוחני, לא חברתי, לא מועיל ולא יעיל לחברה בישראל. תוכנית ויסקונסין תמשיך לייתר ולאיין את אזרחי המדינה המוחלשים ולהוציא אותם מתחום האחריות החברתי. דורות של ילדים גדלים למציאות של פשע, ניהליזם, תסכול חברתי וניכור וללא יכולת להשפיע באופן פוליטי וציבורי. חייהם הפכו לחיים חשופים מזכויות. במקום שתייצר שינוי אלי ישי המשכת לדרדר את החברה בישראל – תתבייש!

שירה לוהטת: אירוע מחאה מול ביתו של שר הפנים אלי ישי

מדרש קשת מיוחד "שירה בין שמואלוף ובין חזז"