מזרחי במזרח ברלין: Berlin occupy biennial 7

על ביקורי בברלין, מהצד הפואטי לצד הפוליטי וביניהם.

האופסימיסט: המלצה על אמיל חביבי

הנרטיב הפלסטיני זכה לאחד מהסופרים המבריקים של המאה. הספר הוא סאטירה נוקבת על השלטון הציוני, אשר הפך את הפלסטינים לזרים בארצם, מולדתם. אמיל חביבי מפנה אותנו להיסטוריה האישית, המעמדית, הלאומית ו(הגברית) של הציבור הפלסטיני דרך דמות לא נשכחת "סעיד אבו-אל נחסאל-מחשאאל". הספר כתוב בהומור, שכל כך חסר במחוזות הספרות המקומיים. השפה אתגרה את הגבולות הלאומיים של הרפוליקה הספרותית, בעזרת התרגום הנפלא של אנטון שמאס.