מבחן אנדלוס – האם אפשר לסדוק את חומת ההפרדה התרבותית?

לו היתה מגיעה לכאן אורחת מכוכב אחר ומתבוננת במציאות בין הים לנהר ללא משקפיים מעַוותים, ודאי היתה רואה כי בתחום הריבונות הישראלית כמעט מחצית האוכלוסיה היא ערבית-פלסטינית, וכי הערבית היא שפת אמם, או שפת האם של הוריהם, של קרוב למחציתה של האוכלוסיה היהודית-ישראלית. אם האורחת – כמנהג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האקדמיה והתקשורת הישראליים – היתה מצליחה להבחין בגבול גיאוגרפי (שאינו קיים במציאות) החוצץ בין אזרחים ישראלים לנתינים תחת כיבוש, הרי שגם בגבולות האזרחות הישראלית תרבות המוצא של רוב האזרחים היא התרבות הערבית. האורחת היתה מבחינה, מן הסתם, כי ישראל נמצאת בלבו של העולם הערבי, ושכל המדינות השכנות לה הן ערביות.