העמידה מול הענק: בשיא של הצניעות – שלום גד

"קוץ ברוח" הינו אלבום מוזיקה טהורה, כזאת שאת לא יכולה לרכוש במצגי השווא של התרבות. הצליל של הנשמה מתאדה מהים ועוסק בכביסה היומיומית של הדחוי והמוקצה מחמת מיאוס של הנפש. זהו מפגן ייחודי של כתיבה מינורית עם מרכך מבושם ומבט כפול הן לכביסה הנקייה שיוצאת מהמכונת האנטי-להיטים והן למים העכורים היוצאים מהצינור לתוך האסלה.