אפלטון במקום פרוזק

במבוא לספרו 'אפלטון במקום פרוזק' מספר ד"ר לו מרינוף, מחברו, כי הספר תורגם ליותר מעשרים וארבע שפות וראה אור בעשרות מדינות ביבשות אמריקה, אירופה ואסיה. משום מה נזנחה יבשת אפריקה. אולי סוג כזה של ספרים אינו נחוץ באפריקה, שכן הספר אינו מבטיח מציאות של שינוי אלא מציאות של השלמה פנימית עם פגמי המציאות הקפיטליסטית העולמית האכזרית, בה העניים נותרים חסרי קול וערך.