השקה בעשן הזמן

אלמוג בהר   חגית גרוסמן   מרוואן מח'ול

מתי שמואלוף      עדי עסיס

חמישה משוררים. חמישה ספרים חדשים. השקה אחת.

מפגש ספרותי-מוזיקלי בעשן הזמן (רינגלבלום 86/1 באר שבע) ביום שלישי 27/4 משעה 20:00

דברי פתיחה: פרופ' חביבה פדיה

מוזיקה מקורית: אבי עדאקי

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

השקה בארשבעית מחומשת

השקה מחומשת
שירת בארשבע
השקה מחומשת

עשן הזמן מציג : השקה מחומשת

משוררים : אלמוג בהר (חוט מושך מן הלשון) , חגית גרוסמן (לויתני האפר) , מרוואן מחו'ל, עדי עסיס (הנשק החם), מתי שמואלוף (למה אני לא כותב שירי אהבה ישראליים)

דברים : פרופ' חביבה פדיה

מוזיקה : אבי עדאקי

יום ג 27/4 בשעה 20:00 רינגלבלום 86/1 באר שבע 077-7644218

עדי עסיס 052-663-0334