מואיז בן הראש על "שירה בין חזז ובין שמואלוף"

שירה בין חזז לבין שמואלוף, מתי שמואלוף, בהוצ' ירון גולן