לדבר עם בשארה ובוגי

נסיעת חברי הכנסת ממפלגת בל"ד למדינות האוייב: סוריה ולבנון, מקדמת את עשיית השלום האזורי. היא מהווה פריצת דרך בהיסטוריה של מדינת ישראל, משום שהיא מייצרת עמדה אופציונאלית שהשמאל דוחה. היא מהווה אינטרס חשוב למדיניות הנורמאליזציה ופועל יוצא של מלחמת לבנון. אסור לנו לחזור על המשגה ולהעניש את חברי הכנסת בבואם ארצה. צריך להקשיב ליוזמת השלום הערבית, להצעת בשאר אסד ולפתוח כיוון פוליטי חדש שיכלול מו"מ לקראת שלום כולל ויציבות האזור שלנו. לא נוכל לשנות את המשטר בסוריה, ועלינו לעשות עימו שלום בדיוק כפי שעשינו שלום עם דיקטטור במצרים ועם מלך בירדן.