עיניים רעבות: שירי אהבה ישראליים | אילן ברקוביץ'

פגישה במעברת האוהלים בין המשורר מהשטח לביני הולידה רשימה נאה

לא נעזוב: צילומים ושירים משייח ג'ארח

אסופת שירה וצילומים חדשה מתוך המאבק של תנועת סולידריות שייח' ג'ארח