להכנס חזרה לארון

שבוע הספר הנערך ברחבי הארץ הינו חגיגה אזרחית חשובה. שבוע הספר מעניק אופק הכרחי למדינת ישראל. באופק התרבותי, הספרותי, השירי מתקיימים המרכיבים שמזינים את השפה, וגם את הרעיונות הנדרשים להתחדשות חברתית.

שירה מפרקת חומה: האסופה / תהודות זהות במצרים

אתר חדש / הופעות קרובות / שירה מפרקת חומה: האסופה / תהודות זהות במצרים