הפוליטיקה של הסמס: מאמר המשך "אשמת האוליגרכיה התקשורתית" – ניר ברעם

ניר ברעם במאמר "אשמת האוליגרכיה התקשורתית" טוען כי הכוכבים של האקטואליה חברים באותה אוליגרכיה גברית ושמרנית. הוא מצביע על העובדה כי התקשורת מייצגת דור ישן. והיא משמרת את הבוחרים בתוך שיח מעגלי שבו אין באמת ייצוג לבעיות החריפות של החברה בישראל. אך בניתוח שלו חסרה השאלה איך יוכל להיווצר דור חדש של אנשי תקשורת וציבור ביקורתי שיעמוד על הזכויות החברתיות ויתארגן כנגד השיח הציבורי הצר.