שיריי ברכה סרי: מתוך הספר "קידושין"

מתוך הספר "קידושין"
ט"ו. בכמה דרכים נקנה בעל
         (ביום שובך מחו"ל, בביתך)

בכמה דרכים
נקנה בעל
ובכמה נקנית אישה.
ואני הפעם
קונה לי בעל
בביאה
ושטיפת כלים
וקדיחת התבשיל
ומסירת כביסה למכבסה
וכתיבת שיר
והשקיית עציץ
ופרח שמציץ.
אני קונה לי בעל
בשתיקה שלי ושלו.
שתיקה כהודאה דמיא
שתיקה בלי הודעה.
קונה לי בעל
עם שירי ליד מיטתך.
קונה לי בעל
בקריאת עיתונך.
קונה לי בעל,
בכיבוש זוחל
מתנחל
בקבלה שקטה מצידך
בטלפון של שחרית
בין מיטתי ומיטתך.
קונה לי בעל בשאיבת עישונך.
קונה לי בעל
בהאזנה למוזיקה האהובה עליך.
קונה לי אותך
בסיפור קורותיך
במצוקותיך.
בשתיקותיך.
קונה לי בעל
בבדידותך
בחומות שהיקפת סביבך.
קונה לי בעל
בנהיגתך הזהירה
ואני לצידך.
קונה לי בעל
בבליל השפות שבינינו.
קונה לי בעל חסר שורשים.
ושותלת אותו באדמתי.
קונה לי נער יתום
ועושה אותו אבי משפחתי.
אוספת לי בעל
מן ההפקר.
מרשות הרבים.
מתחומי הביניים,
ממעוף קצוץ.
מיום רצוץ.
קונה לי בעל
בנוכחות לצידו,
בצפייה מן הצד,
בתמיכה לא מודעת.
קונה לי בעל
וקובעת גבולות
שלי ושלו.
סימון הקו הירוק
וסימון שבילו.
נותנת קו אדום
סייג לרשותי ורשותו.
תוחמת לי תחום שבת
וערוב תבשילין
וחשבונות פרטיים.
קובעת הסדרי הגבולות
שבינינו
לפי רצוני ורצונו.
מגינה על חרות של הפרט.
מבקשת הסכמה
ולו רק בהודאה.
לא כופה.
לא אונסת.
לא נכפית
ולא נאנסת.
מראה לו מה זה היות
אישה לאיש
ואחר נסוגה לביתי
וממתינה להזמנה.
(19.4.1988)

ט"ז. בכמה דרכים אישה נקנית

בכמה דרכים
אישה נקנית לאיש?
בכמה דרכים היא נענית?
בהערצה שלו,
בנדיבותו ורוחב ליבו.
בפתיחות של האיש
מול אישתו,
בנאמנותו,
בהקשבה של האיש לאשתו.
בשמיעת  זיקותיה
נזקקותה.
במגעים.
ברוך. באהבה.
בפינוקים.
בהדדיות של אנשים
בני חורין ונכבדים.
בחיזורים.
בהיענות לחיזורים,
בהשתתפות בכאב
ועוד יותר בשמחות
בהישגים.
ביצירה.
בשותפות מועילה.
בקידום מעמד בחברה.
בחלוקת רכוש.
בהגשמת חלומות,
בנשיאה בעול
ושגרה.
בקבלת החברה מסביבה,
באהבת משפחתה,
בכיבוד פרטיותה,
בפתיחות של הלב
לעובר אותה.
בבניה משותפת
של יצירה קדושה.
בבניית משפחה.
בסבלנות.
בהתמדה.
בקידושין.
בביאה.
בנסיעה משותפת
בנשיאה משותפת בעול
משלו ושלה ושלהם.

במחוייבות להמשיך
במקום שהיא נגמרת
ובמקום שהוא נגמר
היא מתחילה.

(19.4.1988)

י"ז. אישה נקנית לאיש

אישה נקנית לאיש
בתפילה
יום-יומית רצופה.
איש נקנה לאישה
בקידוש המקום והזמן
בתפילה
באהבה
בעזרת השגחה נדיבה.
מתוך שפע הבריאה.
ברצון הכרעה עליונה
בברית שבינו ובינה.
ברגע ורגע
של עבודה נכונה.
ביגע ויזע ושמחה
ודמעות ומעות.

(19.4.1988)

מתוך הספר :נורית":
י"ב. רג'ינה בת פרחה אפללו

רגי'נה בת פרחה אפללו ז"ל.
מרחוב שיריזלי מול עינים למשפט
עינים לו ולא יראה. אחרת לא הייתי
פה מזכירה עלובה.
ועוד בחצי משרה.
רג'ינה בת פרחה אפללו ז"ל.
איזה שם עם מלכות והוד ואצילות.
מתאים לשלטים של תרומות בבית הכנסת
סלחה ומזל.
או אולי בגן ירושלמי חרות על ספסל.
בטח היתה פרחה.
כמו ריטה. למשל.
שמנה. גדולה כיאה למלכה מרוקאית
ולא רזה.
כמו עופרה חזה. למשל.
בטח לא גרה ברחוב ישא ברכה.
אפילו לא פרי חדש
בטח שלא ברחוב ייבנה המקדש.
טיילנו ברחוב לבוש מרדכי.
על יד רחוב פינת השולחן
ואין שם גן.
ויש ריח וזבל מושתן.
ואידיש ושטריימלים וגרבים.
ובאמצע מכנס קצר ומעיל ארוך.
ופאות וזקן ועדרי אדם במדים.
וילדים טובים ונחמדים.
28.9.87

(

על השירה מלאת החסד של ברכה סרי

מקור: ויקיפדיה

ברכה סרי היא אחת מהיוצרות המחוננות בישראל. למרות שהמרכז הספרותי מתעלם מיצירתה. בחרתי להציג את חלק מהבבליוגרפיה שלה. כמו כן צירפתי כמה מילים שכתבתי על ההכרות עם ברכה סרי: בשולי השירה "הקאנונית" בישראל נעה ברכה סרי, שכל חטאה הוא שהיא נולדה בזמן הלא נכון, במקום הלא הנכון. מדינת ישראל עדיין לא שואלת שאלות ביקורתיות הקשורות להיעדרות הכתיבה הנשית המזרחית. את ברכה סרי הכרתי דרך האנתולוגיה של השירה המזרחית – "מאה שנים, מאה יוצרים"[i]. אחר כך קראתי את ספרי השירה: "פרה אדומה" (1990), "שבעים שירי שוטטות" (1983) ועוד. שיריה בישרו שפה פמיניסטית מזרחית. היא התחמקה מכל המבנים שדיברו ב"אשכנזית". ובמקומם העמידה מבנה שפירק את הקשר שבין הטריטוריה, השפה, הלאומיות והגבריות. לא רק התוכן של שיריה הוא חדשני, אלא גם הדרך הצעירה שבה היא עיצבה את ספרי השירה. היא לא ויתרה כשהוצאות השירה המרכזיות דחו את ספרי השירה והקימה את הוצאת האור הגנוז. והיא עדיין נעה מבמה לבמה ומקריאה שיריה שמכילים היסטוריה "מלמטה" של נשים "אחרות". הזמנתי אותה לערב שירה ב"סלון מזל" בחיפה לפני מספר שנים ומאז נשארנו בקשר טלפוני. איני יכול לשכוח את אותו הערב. כעשרים פעילים ופעילות ישבו מרותקים למראה הפרפורמנס של שיריה. היא החזירה אותנו לעולמות רחוקים, כמו למשל, עולם הנשים המופרד בתימן, שבו הן הכינו סחוג ובכו על מר גורלן. "שחקי, שחקי" קראה ברכה ובעצם דיברה על השחיקה בחיי הנשים עד היום. לאחר מכן היא עברה לפאן הפואטי-ספירטואלי ועימעמה את האורות-הקריאה. ונגלתה לנו שירה מעולם של סוד.

השילוב של הנחישות ביחד עם ההתמדה והכישרון היצירתי של ברכה נוגע בי ומזכיר לי שאפשר אחרת ושאסור לוותר.
***

ברכה סרי עברה דרך ארוכה בכתיבתה הפואטית וארצה לציין כמה תחנות בשירה שלה:

  • המזרחיות והגדרה עצמית – ראשית החלה ברכה סרי בכתיבת סיפור קצר בשם "הקריעה"       (1983) שעובד למחזה על ידי אמיר אוריין (1987) וזכה לשבחים רבים. הכתיבה האמיצה של ברכה סרי בודדה אותה מהקהל אליו היא פנתה והקהילה התימנית החרימה אותה. אך ברכה המשיכה לכתוב ועברה לשירה.
  • שירה של "שמאל" מזרחי – ברכה סרי עברה לכתוב ולחבר את המאבק החברתי והצורך בהגדרתו אל מול הבזבוז וחוסר המוסר של כוחות הכיבוש. בנושאים אלו היא המשיכה עם ציר הכתיבה הפמיניסטית והראתה את ההקשרים בספרה "פרה אדומה" (1990) בין פטריכאליות ופטרונות של השמאל. אחרי כתיבה בכתבי עת ופרסום ספרים ספורים, היא הרגישה שהמחנה של ה"שמאל" לא ספק לה ולכתיבתה בית והיא החליטה לעבור ולנדוד (עזבה את הארץ למספר שנים). היא הוציאה את הספר "שבעים שיריי שוטטות" (1983) שם היא הראתה סוג אחר של פואטיות, כתיבה בסגנון דור הביט (beat generation)  ששילבה מסורות תימניות, פמיניזם, ואמירה של אישה מזרחית מסוג אחר. אישה שמגדירה את העולם הנשי בחברה שלה ואל מול החברה כולה ולא מתפשרת
  • מסורת ופמיניזם בבמה אחת – בשנים האחרונות ממשיכה ברכה סרי לכתוב במרץ. היא הקימה הוצאת ספרים משלה (הוצאת האור הגנוז) לאחר שנדחתה על ידי הוצאות השירה המרכזיות. בספריה ניתן לראות עיצוב מדהים וחדשני עם רעיונות שמאתגרים את עיצוב ספרי השירה. שירתה הפכה להיות אינטר-טקסטואלית במודעות עצמית גבוהה. בכל ספר היא משלבת טקסטים מהתנ"ך שמדברים עלעולם האישה והיא יוצרץ ריפרור למצבה של האישה המזרחית אשר לא וויתרה על המסורת. החיבור של יהדות, רוחניות והתרסה והגדרה עצמית מראים שירה מסוג אחר. היא משלבת כתיבה חברתית כגון סגנון הכתיבה של הפעילה החברתית והמשוררת ד"ר ויקי שירן ז"ל. היא גם אורגת לתוך שירתה את הכתיבה על תמות מיהדות כמו כתיבה של המשוררת זוכת פרס ראש הממשלה – פרופ' חביבה פדיה. אך היא גדולתה של כתיבה שהיא יורדת ממגדל השן ולא נכנסת לגטאות יהודיים או חברתיים ויוצרת שירה אינטר דיספלינארית. זוהי גדולתה הפוסט מודרניסטית ופמניסטית של ברכה סרי.

לאתר של ברכה סרי 

רשימה בבליוגרפית:

  • סרי ברכה, שבעים שירי שוטטות, ירושלים: הוצאה עצמית, 1983
  • פרה אדומה, ת"א: הוצאת ברירות, 1990.
  • קידושין: (ספר הברית והחסד – חלק א’). ירושלים: הוצאת האור הגנוז, 2000
  • נורית: (ספרי הברית והחסד – חלק ב'), ירושלים: הוצאת האור הגנוז, 2001
  • תפילות ושתיקות (ספרי הברית והחסד – חלק ג'), ירושלים: הוצאת האור הגנוז, 2002
  • עדנה: חניה ומסע בחמישים שערים, ירושלים: הוצאת האור הגנוז, 2005
  •  מחזה הפמיניסטי מזרחי רדיקלי שהיא העלתה בשם "קריעה": "קריעה" בתוך הקול האחר: סיפורת נשים עברית. עריכה ואחרית דבר: לילי רתוק.  ת"א: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994.

לפוצץ בצחוק כל מי שמנסה ברצינות להופכן לקורבן

מאת אלמוג בהר

ברכה סרי יוצרת בשירתה שושלת נשית, ברית בין נשים מעמים שונים, מקומות שונים ותקופות שונות שתיאבק ב"פצעי הדיכוי המדממים"

בת יין, מאת ברכה סרי, הוצאת האור הגנוז, ירושלים, 2007, 237 עמודים

אולי כל ביקורת ספרותית, על אחת כמה וכמה ביקורת שירה, צריכה להיפתח במלותיו של המשורר עצמו. ובכן, כאן מתחילה הביקורת: "יינותי מתחילים / בדריכות הקטנות / של ענבים בגת של צנעא, / בענבים מרוססים, / עם חלות-דבורים / בגננו בשכונת התימנים. / בבירור ענבים יפים / ועישורם עם אבא / ומיונם לשימושיהם השונים" (עמ' 33).

ספר שיריה השמיני של ברכה סרי, "בת יין", יוצא גם הוא, כרוב ספריה הקודמים, בהוצאה שהקימה, "האור הגנוז", כלומר בהוצאה עצמית; כך יכולה ברכה סרי שלא להיכנע לדרישות העורכים, לא לנקד את שיריה, לכלול ביניהם ציטוטי פסוקים בכתב יד, לעצב לבדה את ספריה המודפסים בפורמט מצומצם, בגודל פנקס, כשירה שאפשר להכניס לכיס ולקחת לכל מקום (אך מנגד מבקשת היא בפתיחה: "נא לשמור על קדושת הספר!"). אבל ספרי שירה בהוצאה עצמית מתקשים להגיע לקהל רחב, וכך נותרת שירתה מוכרת בקרב מעגל מצומצם, אשר על פי רוב זכה לשמוע את קריאתה המופלאה בערבי שירה ירושלמיים (ורכש את ספריה ישירות ממנה, או דרך אתר האינטרנט שלה).

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/907819.html

(לרכישת ספרי ברכה סרי – הוצאת האור הגנוז – ת.ד. 7882 ירושלים 91077. טל': 02-624-8685
brserri@012.net.il )