ימים טובים

מהיום אל תגידו טוני וספה – אמרו טוני פרארי