אביב העמים הערביים

קצת על מה ואיפה אני מסתובב בימים אלו….