ג'וקים, נמלים, חיות דו רגליות, נחשים ומכת דבר

פורסם הגיליון השמיני של מגזין "ג'דל" מאת מרכז מדה אל כרמל בנושא "אירועי אוקטובר 2000 ומשמעותם הפוליטית והחברתית העכשווית". הנה המאמר של פרופ' איליא זריק על "האלימות של מדינת ישראל והערך של החיים הפלסטיניים". שבת שלום.