חדשות משולחן הכתיבה של החלום

לאחרונה שפע וגם אבדה גדולה שלא תרפא