הזמנה למרי אזרחי

הגיע הזמן למרי אזרחי, לא למשחקי מילים. הגיע הזמן לשלוף את הטייקונים מהמקלטים האטומיים שלהם, את ראשי החונטה הצבאית מהבורות הממוגנים שלהם – יעמדו נא איתנו בהפצצות או יסתלקו מכאן לכל הרוחות. הגיע הזמן להפגנת שני מיליון, דפני ליף וחבריה, הגיע הזמן להרחיק מצווארנו את החרב הביטחונית והחרב הכלכלית גם יחד. יובל גלעד בפוסט ממריד!

סופה של הדמוקרטיה הישראלית

בסדרה מתמשכת של חוקים, הקואליציה שינתה את דמותה של המדינה: היא השתלטה על בתי המשפט, קברה את חופש העיתונות והשתיקה את הביקורת של ארגוני החברה האזרחית. למה לקיים דמוקרטיה, אם אפשר לנהל דיקטטורה שמאפשרת לעשוק את האזרחים?