הבעיה האשכנזית: על הספר "הבעיה העדתית בתיאטרון הישראלי"

במאמר דעה זה אנסה לעבור על המחקר בקווים כלליים, לשאול כמה שאלות ביקורתיות ולהסביר כיצד מחקר זה הוא חלק מהנרטיב המזרחי החדש.