נתונים מעוררי ספק: מכתב פתוח לחברי מפלגת העבודה בתנועה הקיבוצית

זוהר אביטן במכתב פתוח לחברי מפלגת העבודה בתנועה הקיבוצית