רב שיח בין סופרים ישראלים וגרמנים, ה"אדומה" במופע נגד הכיבוש ופתיחת התערוכה "כשהבית ריק"

רב שיח בין סופרים ישראלים וגרמנים, ה"אדומה" במופע נגד הכיבוש ופתיחת התערוכה "כשהבית ריק"