דרכונים נשברים [שיר] ו"שירים לאסירי בתי-הסוהר"

דרכונים נשברים גם דרכונים נשברים, אני כותב לך, גם דרכונים מתבלים על ידי השנים, נוצרים על ידי זרים, מחליפים ידיים של גבול לא אנושי, גם דרכונים משקרים, שהם תמיד חדשים, כמו חותמת ביומטרית של עור ידיים בלה, עייף, מחוספס וכבה, גם דרכונים הופכים לפליטים, כשכוכבי החלומות לא מספיקים להגר מבעד לחשכת הלילה, גם דרכונים נכלאיםהמשך לקרוא "דרכונים נשברים [שיר] ו"שירים לאסירי בתי-הסוהר""