הומורע [שיר]

הומורע קונדום קרוע בלב שלי היריון שלא מגיע בשלום הדף והעט, הופכים למזרק דיו במדפסת. לחזור לטעות בהדפסה לא, נולדנו במהירות מהירה מזאת טענות, הרבה טענות נשיר כמה שנרצה על אהבה חסרה אל תברחו מאיתנו כי יום אחד לא נכתוב כמוכם