הזיכרון הארוך של האהבה, אורי ברנשטיין, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2013; 96 דפים.

האהבה בכל התרבותיות היא פריבלגיה חברתית. המשורר יכול לראות את כוחה המתעתע של האהבה מתוך שתי אפשרויות: א. מתוך הפנאי כמובטל; ב. מתוך העושר של הפנאי מתוך שיוכו לאליטות. ההתעמקות באהבה והשכחת החברתי, לעיתים משאירה אותנו בשאלה, האם באמת אפשר להגיע לאהבה מבלי לחשוב על כסף. האם התשוקה שלנו להון, יכולה להשאיר אותנו מחוברים לרוחניות של האהבה.

חוזרים אל סיפורי ההגירה המזרחים

מדהים אותי שסיפורי ההגירה המזרחיים עדיין חוזרים אל ימינו – כפי שהופיעו משנות השישים והלאה בכתיבה של שמעון בלס, סמי מיכאל, סמיר נקאש, נהוראי שיטרית, עד לסמי ברדוגו, דודו בוסי ואחרים. הטראומה שהותיר ההגירה לא ניתנת להוצאה מתוך ההווה. אך הספר של ימית ארמביסטר נכתב דווקא בארה"ב ותורגם בישראל. דווקא ציפיתי למבט מחודש על ההגירה, ומרגיש שקיבלתי את אותו שטנאץ הכולל: נוסטלגיה לעולם הערבי במרוקו, המעבר הקשה לישראל, ההתגברות על המכשולים וכד'.

ניצני שפה – מלכה עירומה

השיר "ניצני שפה" שהופיע במלכה עירומה: אסופת שירי מחאה נשית בעריכת דורית ויסמן בהוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים