איזה קסם מסתתר בספר "האורות של מיאמי"

קראתי ספר נפלא של ירון אביטוב, שנקרא "האורות של מיאמי", בהוצאת ספרים כרמל. המשך קריאת הפוסט "איזה קסם מסתתר בספר "האורות של מיאמי""

אישה שהיא אריה

אריה בחורף / ענבל כהנסקי
אריה בחורף / ענבל כהנסקי

זהו שיר חדש מתוך "פראי היום" (הוצאת כרמל, בעריכת רונן אלטמן קידר) הספר הראשון של ענבל כהנסקי. השיר מבטא את הכניסה של הדוברת אל המרחב הציבורי שהוא גם גברי במובן הפוליטי והתיאולוגי. הדוברת מתמודדת במרדף, בריחה מול הגודל העצום הזה ולרגע מדומיין אחד מצליחה להשתחרר. השיר מצליח להנכיח באופן מגדרי את יחסי הכוח ולערער עליהם בעצם החשיפה שלהם. אריה היא אישה שהיא גם אריה. היא היבריד יש לה את היכולות להתחמק כמו חתלתולה ואף לאתגר את הסטריאוטיפ הזה.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine