הכיוון למעלה: מעריב על מהדורה שנייה להכיוון מזרח שעוסק בקומיקס

הכיוון למעלה: מעריב על מהדורה שנייה להכיוון מזרח שעוסק בקומיקס