יבשה- ים | ראג'י בטחיש

הכרתי את ראג'י ב"שירה מפרקת חומה" אירוע השמיני של גרילה תרבות באבו דיס. הוא דיבר על הבידוד של ישראל עם החומה בתוך המזרח התיכון ובתוך התרבות. מאז התכתבנו והתוודעתי לאחד משיריו הנוקבים.