מנהיגים חסרי אחריות, הלוואי ואובאמה מזרחי ובשארה על ההתנתקות

מנהיגים חסרי אחריות, הלוואי ואובאמה מזרחי ובשארה על ההתנתקות