ההפגנה שלא נראתה בתקשורת והשפילה את המשטרה עד עפר

על אחים לא מוותרים